Uputstvo za sprovođenje odredaba čl. 30a i 110a Zakona o vanparničnom postupku i čl. 98 Zakona o javnom beležništvu

U organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Ministarstva pravde i Javnobeležničke komore Srbije, održan je sastanak predsednika osnovnih sudova Republike Srbije i predstavnika Javnobeležničke komore Srbije, 13. maja 2016. godine u Klubu poslanika u Beogradu.

Na sastanku je predstavljeno Uputstvo za sprovođenje odredaba članova 30a i 110a Zakona o vanparničnom postupku i člana 98 Zakona o javnom beležništvu, koje su doneli Vrhovni kasacioni sud, Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva.