Vesti

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika suda sudija Janko Lazarević, predsednik Građanskog odeljenja sudija Vesna Popović, rukovodilac odeljenja sudske prakse u Građanskom odeljenju sudija Vlasta Jovanović, rukovodilac sudske prakse u Krivičnom odeljenju sudija Vesko Krstajić i glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse sudija Snežana Andrejević, primili su dana 08.11.2013. godine predstavnike USAID-a u Srbiji – direktora projekta Brajana Le Duka sa saradnicima u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda. 

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, otvorio dvodnevnu regionalnu konferenciju u organizaciji OSCE na temu: Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima – regionalna krivično-procesna zakonodavstva i iskustva u primeni.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević danas se sastao sa ministarkom pravde Savezne Republike Austrije, Beatris Karl

KRATKA INFORMACIJA  O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA ŠEFOM DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U SRBIJI, VENSANOM DEŽEROM

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA

SA PREDSTAVNICIMA AMERIČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA PREDSTAVNICIMA SVETSKE BANKE

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA  SA DELEGACIJOM KRALJEVINE NORVEŠKE I PREDSTAVNICIMA IMG KANCELARIJE U BEOGRADU

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA PREDSTAVNICIMA MISIJE ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU

Delegacija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koju predvodi predsednik ser Nikolas Braca bila je u službenoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu, na poziv predsednika Nate Mesarović. U sastavu delegacije bili su sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Srbije prof. dr Dragoljub Popović i zamenik sekretara suda Michael O`Boyle.

Pages