Vesti

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević i njegova ekselencija, ambasador SAD u Beogradu Michael Kirby, su danas u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda na svečanosti upriličenoj povodom uspešno realizovanog zajedničkog projekta Vrhovnog kasacionog suda i

Predstavnici makedonske delegacije u studijskoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu

Dvodnevna studijska poseta delegacije Ministarstva pravde Republike Turske sudovima Republike Srbije

Zaključak Kolegijuma Suda od 23. januara 2014. godine

Jan
21
2014

Tehnička misija Višedonatorskog povereničkog fonda za podršku sektoru pravosuđa (MDTF-JSS), koju predvodi Klaus Deker, posetila Vrhovni kasacioni sud.

Jan
21
2014

Tehnička misija Višedonatorskog povereničkog fonda za podršku sektoru pravosuđa (MDTF-JSS), koju predvodi Klaus Deker, posetila Vrhovni kasacioni sud.

Nov
27
2013

Saradnja, koju Vrhovni kasacioni sud nastavlja sa međunarodnim institucijama Evropske Unije, obeležena je sastankom između v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića i Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na kome su glavne teme bile: pravosuđe, borba protiv korupcije i decentralizacija.

Nov
27
2013

U prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, v.f. predsednika suda Dragomir Milojević primio je Njegovu ekselenciju ambasadora Sjedinjenih američkih država Majkl Kirbija, direktorku Misije USAID Suzan Fric, savetnika za borbu protiv korupcije u Ministarstvu pravde Džozefa Hajnija i savetnika za političku pomoć pri Ministarstvu pravde SAD Pola Jukića. Tema susreta bilo je stanje u sudstvu i bilateralna saradnja.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika suda sudija Janko Lazarević, predsednik Građanskog odeljenja sudija Vesna Popović, rukovodilac odeljenja sudske prakse u Građanskom odeljenju sudija Vlasta Jovanović, rukovodilac sudske prakse u Krivičnom odeljenju sudija Vesko Krstajić i glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse sudija Snežana Andrejević, primili su dana 08.11.2013. godine predstavnike USAID-a u Srbiji – direktora projekta Brajana Le Duka sa saradnicima u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda. 

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, otvorio dvodnevnu regionalnu konferenciju u organizaciji OSCE na temu: Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima – regionalna krivično-procesna zakonodavstva i iskustva u primeni.

Pages