Vesti

Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 18.03.2020. godine, doneo je Zaključak koji predstavlja konkretizaciju tačke 6. i tačke 7. Preporuka za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja, donetih od strane Ministarstva pravde 17.03.2020. godine.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se na Skupštini Udruženja sudija i tužilaca i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koja je održana 30. novembra 2019. godine u Beogradu.

Članovi Radne grupe za praćenje primene Jedinstevnog programa rešavanja starih predmeta posetili su osnovne sudove u Nišu, Vranju, Leskovcu i Surdulici i više sudove u Nišu, Vranju i Leskovcu, 18. i 19. novembra 2019.

Regionalna konferencija „Pritvor i druge mere za osiguranje prisustva okrivljenog - regionalni pravni okvir, najbolje prakse i načini poboljšanja” održana je 7. juna 2019. godine u Beogradu.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na antikorupcijskom forumu „Godinu dana od primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“, koji je održan 10. aprila 2019.

U organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, dana  27.marta 2019.godine, održana je konferencija: Odnos suda i medija.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji za 2018. godinu, 11. marta 2019. godine, na konferenciji za medije u Vrhovnom kasacionom sudu.

V.f.predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i članovi Radne grupe za praćenje primene Programa rešavanja starih predmeta održali su sastanke sa predsednicima osnovnih i viših sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu 23. januara, Apelacionog suda u Kragujevcu 25.

Pages