Vesti

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima Svetske banke 16. januara 2018. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predavanje na temu “Evropski trougao jurisdikcija (Strazbur-Luksemburg-nacionalni sudovi)” za sudije i sudijske savetnike Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda i apelacionih sudova, održano je 4. i 5. decembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom i u Apelacionom sudu u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima Generalnog direktorata za pravdu Evropske komisije, 22. novembra 2017. godine u Briselu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predsednici odeljenja, rukovodioci evidencija sudske prakse i njihovi zamenici i sudije Građanskog odeljenja borave od 19. do 21. novembra 2017. godine u poseti Sudu Evropske Unije, sa sedištem u Luksemburgu.

Na svečanoj Opštoj sednici, održanoj 16. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, stupile su na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda Bosiljković Branislav, Strajina Dobrila, Subić Vesna i Tomić Miroljub.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević održao je sastanak sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije, 14. novembra 2017. godine u Vrhovnonom kasacionom sudu.

Grupa studenata Pravnog fakulteta iz Geteborga, posetila je 6. novembra 2017. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i sudija Zoran Tatalović učestvovali su na proslavi Dana crnogorskog sudstva – Sudijski dani 2017, koja je održana od 29. do 30. oktobra 2017. godine u Budvi, u organizaciji Vrhovnog suda i Udruženje sudija Crne Gore.

Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade i priznanja sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 5. oktobra 2017. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Delegacija sudova i institucija iz Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević boravila je u studijskoj poseti Italiji od 12. do 15. septembra 2017. godine.

Pages