Vesti

Delegacija sudova i institucija iz Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević boravila je u studijskoj poseti Italiji od 12. do 15. septembra 2017. godine.

Javnobeležnička komora Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji organizovala je Prezentaciju Izveštaja o implementaciji javnog beležništva u Republici Srbiji, 29. juna 2017. godine u Klubu narodnih poslanika u Beogradu.

Komora javnih izvršitelja Srbije dodelila je Vrhovnom kasacionom sudu Zahvalnicu za uspešnu saradnju i izuzetan doprinos razvoju i unapređenju profesije javnih izvršitelja, 19. juna 2017. godine, na proslavi povodom obeležavanja petogodišnjice rada Komore javnih izvršitelja.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na okruglom stolu o Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koji je održan 16. juna 2017. godine u Beogradu, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Tužilaštva za organizovani kriminal.

Dekan, profesori i studenti Pravnog fakulteta iz Hong Konga posetili su 12. juna 2017. godine Vrhovni kasacioni sud.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Upravnog suda, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, Privrednog i Prekršajnog

Grupa pripravnika Zemaljskog suda iz Konstance iz Nemačke posetila je 19. maja 2017. godine Vrhovni kasacioni sud.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Privrednog i Prekršajnog suda u Nišu, Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda, Apelacionog suda i su

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji NJ.E. Andreom Oriciom (Andrea Orizio), 8. maja 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Privrednog i Prekršajnog suda u Kragujevcu, Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda, Apelacionog sud

Pages