Vesti

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije, bio je domaćin VI Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja je održana od 20. do 22. juna 2016. godine u Beogradu.

Akademik Kosta Čavoški održao je 9. juna 2016. godine, predavanje na temu „Pravda i pravičnost“, sudijama Vrhovnog kasacionog i Apelacionog suda u Beogradu. Predavanju su prisustvovali i savetnici Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je ambasadora Republike Turske u Srbiji, NJ.E. Mehmeta Kemala Božaja (Mehmet Kemal Bozay) i predstavnike Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) koju je predvodio koordinator Mehmed Bajrak, 01.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, boravi u službenoj poseti  NR Kini od 3. do 8. maja 2016. godine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika sudija Snežana Andrejević, sastali su se 20. aprila 2016. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji, koju je predvodio ambasador Majkl Devenport.

Radna grupa za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, održala je sastanak 1. i 2. aprila 2016. godine u Šapcu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Godišnji izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda i sudova opšte i posebne nadležnosti za 2015. godinu, 10. marta 2016. godine, na Konferenciji za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope, organizovao je 02. marta 2016. godine u Beogradu, sastanak predsednika Dragomira Milojevića i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije.

U okviru saradnje sa Evropskom komisijom za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), u vezi sa pravosudnom statistikom, 01. marta 2016.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, boravi od 22. do 27. februara 2016. godine u studijskoj poseti Republici Turskoj.

Pages