Vesti

Dekan, profesori i studenti Pravnog fakulteta iz Hong Konga posetili su 12. juna 2017. godine Vrhovni kasacioni sud.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Upravnog suda, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, Privrednog i Prekršajnog

Grupa pripravnika Zemaljskog suda iz Konstance iz Nemačke posetila je 19. maja 2017. godine Vrhovni kasacioni sud.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Privrednog i Prekršajnog suda u Nišu, Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda, Apelacionog suda i su

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji NJ.E. Andreom Oriciom (Andrea Orizio), 8. maja 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Privrednog i Prekršajnog suda u Kragujevcu, Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda, Apelacionog sud

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Privrednog i Prekršajnog suda u Novom Sadu, Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda i sudova sa podr

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2016. godinu, 15. marta 2017. godine, na Konferenciji za medije u Vrhovnom kasacionom sudu.

Radna grupa u čijem radu su učestvovale sudije Vrhovnog kasacionog suda, predsednici apelacionih sudova i predsednici i sudije sudova republičkog ranga, a kojom je predsedavao predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, usvojila je Nacrt zajedničkog Uputstva o

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević održao je 20. januara 2017. godine, sastanak sa predsednicima Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, radi razmatranja postupanja sudova u izvršnim predmetima i primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Pages