Vesti

U okviru saradnje sa Evropskom komisijom za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), u vezi sa pravosudnom statistikom, 01. marta 2016.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, boravi od 22. do 27. februara 2016. godine u studijskoj poseti Republici Turskoj.

Kancelarija stalnog pravnog savetnika - Ministarstva pravde SAD (OPDAT ), u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je okrugli sto “Pisanje krivične presude”, 10. februara 2016. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je u Vrhovnom kasacionom sudu 25. januara 2016.  godine, američkog ambasadora u Beogradu Majkl Kirbija (Michael D. Kirby), zbog odlaska ambasadora iz Srbije.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije, povodom početka primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, 22. decembra 2015.

Radna grupa za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, održala je sastanak 11. decembra 2015. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, borave 4. i 5. decembra 2015. godine u studijskoj poseti Vrhovnom sudu i Ministarstvu pravde Republike Slovenije.

Posetu organizuje Multidonatorski poverenički fond (MDTF).

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, borave 23. i 24. novembra 2015. godine u studijskoj poseti Visokom sudskom i tužilačkom savetu Bosne i Hercegovine.

Posetu organizuje Kancelarija Saveta Evrope.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudija Snežana Andrejević, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, sudija Ljubica Milutinović i predsednik Građanskog odeljenja, sudija Predrag Trifunović sastali su se sa predstavnicima delegacije Međunarodne unije notara, 1

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, sastao se 3. novembra 2015. godine u Vašingtonu, sa predsednikom Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država Johnom G. Robertsom, u okviru studijske posete SAD, na temu „Primeri najboljih praksi u postupanju sudova“.

Pages