Vesti

Delegacija Vrhovnog narodnog suda NR Kine, boravila je u poseti Vrhovnom kasacionom sudu, od 27. do 30. oktobra 2015. godine.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvuje na konferenciji „Aktuelna pitanja unapređenja krivičnog postupka-iskustva Uzbekistana i inostrana praksa“, koja se održava 15. i 16. septembra 2015. godine u gradu Samarkand u Uzbekistanu.

Generalni direktor za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, Phillipe Boillat, uputio je pismo, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću.

Sudije iz Republike Srbije, boravile su od 20. do 21. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Pravosudnoj akademiji Republike Jermenije.

„Mnoštvo međusobno neusklađenih propisa i neodređenih normi koje zahtevaju tumačenje pre primene, uzrokuju neujednačenu sudsku praksu i pravnu nesigurnost“, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, na konferenciji „Ujednačavanje sudske prakse-odnos pravne sigurnosti i sudi

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Međunarodna sudska, tužilačka i policijska saradnja u borbi protiv kriminala“, koja se održava od 25. do 27. juna 2015. godine na Tari, u organizaciji Udruženja za međunarodno krivično pravo.

Vrhovni kasacioni sud je organizovao konferenciju “Izvršenje u građanskim stvarima u Srbiji-trenutno stanje i izazovi”, u ponedeljak 22. juna 2015.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratio se učesnicima regionalne konferencije „Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“, koja je održana 12. juna 2015.

U periodu od 27. do 29. aprila 2015. godine grupa sudija i savetnika Suda posetila je Savezno ministarstvo pravde Nemačke, Apelacioni sud u Berlinu i Nemačko udruženje sudija.

Pages