Vesti

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvuje na konferenciji „Aktuelna pitanja unapređenja krivičnog postupka-iskustva Uzbekistana i inostrana praksa“, koja se održava 15. i 16. septembra 2015. godine u gradu Samarkand u Uzbekistanu.

Generalni direktor za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, Phillipe Boillat, uputio je pismo, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću.

Sudije iz Republike Srbije, boravile su od 20. do 21. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Pravosudnoj akademiji Republike Jermenije.

„Mnoštvo međusobno neusklađenih propisa i neodređenih normi koje zahtevaju tumačenje pre primene, uzrokuju neujednačenu sudsku praksu i pravnu nesigurnost“, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, na konferenciji „Ujednačavanje sudske prakse-odnos pravne sigurnosti i sudi

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Međunarodna sudska, tužilačka i policijska saradnja u borbi protiv kriminala“, koja se održava od 25. do 27. juna 2015. godine na Tari, u organizaciji Udruženja za međunarodno krivično pravo.

Vrhovni kasacioni sud je organizovao konferenciju “Izvršenje u građanskim stvarima u Srbiji-trenutno stanje i izazovi”, u ponedeljak 22. juna 2015.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratio se učesnicima regionalne konferencije „Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“, koja je održana 12. juna 2015.

U periodu od 27. do 29. aprila 2015. godine grupa sudija i savetnika Suda posetila je Savezno ministarstvo pravde Nemačke, Apelacioni sud u Berlinu i Nemačko udruženje sudija.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je Njegovu ekselenciju ambasadora Velike Britanije u Republici Srbiji Denisa Kifa dana 20.04.2015. godine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Godišnji izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda i sudova opšte i posebne nadležnosti za 2014. godinu, 25. marta 2015.  godine, na Konferenciji za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu.

Pages