Viši sud u Šapcu

Adresa: 

Šabac, Gospodar Jevremova br. 8

Telefon: 

015/346-948

Faks: 

015/346-953

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

297 778

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.