Viši sud u Jagodini

Adresa: 

Jagodina, Kneginje Milice 86

Telefon: 

035/252-277, 252-292

Faks: 

035/222-141

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

212 839

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.