Viši sud u Kragujevcu

Adresa: 

Kragujevac, Trg Radomira Putnika br. 4

Telefon: 

034/353-593

Faks: 

034/353-593

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

292 284

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.