Viši sud u Leskovcu

Adresa: 

Leskovac, Pana Đukića 13

Telefon: 

Тел: 016/250-313, 251-497

Faks: 

016/242-158

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

281 083

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.