Viši sud u Negotinu

Adresa: 

Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1

Telefon: 

019/542-366, 542-391

Faks: 

019/542-366

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

75 693

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.