Viši sud u Nišu

Adresa: 

Niš, Voždova 23

Telefon: 

018/504-207

Faks: 

018/527-678

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

375 469

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.