Viši sud u Novom Pazaru

Adresa: 

Novi Pazar, Žitni trg br.16

Telefon: 

020/313-519

Faks: 

020/313-266

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

148 784

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.