Viši sud u Požarevcu

Adresa: 

Požarevac, ul. Jovana Šerbanovića broj 4

Telefon: 

012/523-886, 012/523-986, 012/523-877

Faks: 

012/514-215

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

164 321

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.