Viši sud u Smederevu

Adresa: 

Smederevo, Trg Republike 2

Telefon: 

026/226-666

Faks: 

026/222-165

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

231 909

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.