Viši sud u Somboru

Adresa: 

Sombor, Venac vojvode Stepe Stepanovića 13

Telefon: 

025/224-446, 24-033

Faks: 

025/26-221

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

245 783

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.