Viši sud u Subotici

Adresa: 

Subotica, Senćanski put br. 1

Telefon: 

024/554-111

Faks: 

024/559-170

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

250 293

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.