Viši sud u Valjevu

Adresa: 

Valjevo, Karađorđeva 48

Telefon: 

014/294-294

Faks: 

014/221-086

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

174 201

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.