Viši sud u Vranju

Adresa: 

Vranje, Kralja Stefana Prvovenčanog br. 1

Telefon: 

017/ 422-710, 422-740

Faks: 

017/ 422-711

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

158 717

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.