Viši sud u Zrenjaninu

Adresa: 

Zrenjanin , Kej 2. oktobra br. 1

Telefon: 

023/564-712, 564-840

Faks: 

023/560- 077

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

306 109

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.