Vrhovni kasacioni sud

Adresa: 

Beograd, Nemanjina br. 9

Telefon: 

011/ 363-5495

Faks: 

011/360-4605

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs