Vrhovni kasacioni sud dobitnik Priznanja za doprinos afirmisanju prava javnosti da zna u kategoriji najviših državnih organa

Vrhovni kasacioni sud dobitnik je Priznanja za doprinos afirmisanju prava javnosti da zna u kategoriji najviših državnih organa, koje povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, dodeljuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

„Pravna država nezamisliva je bez vladavine prava i pravne sigurnosti, ali isto tako i bez javnosti rada državnih organa i nosilaca javne vlasti“, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

2016. godine, Vrhovni kasacioni sud dobio je priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu u kategoriji najviših organa javne vlasti.

Na skupu je predstavljena publikacija „Stavovi i mišljenja Poverenika“.

Skup posvećen obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna, održan je 28. septembra 2018. godine u Beogradu, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, Udruženjem novinara Srbije i Koalicijom nevladinih organizacija za slobodu pristupa informacijama.