Vrhovni kasacioni sud dobitnik Priznanja za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu u kategoriji najviših organa javne vlasti

Vrhovni kasacioni sud dobitnik je Priznanja za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu u kategoriji najviših organa javne vlasti, koje povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna (28. septembar), dodeljuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, se zahvalio na priznanju i istakao da je ovo priznanje za Vrhovni kasacioni sud i celo sudstvo.

„Pristup informacijama koje su u posedu jevne vlasti je od krucijalnog značaja za funkcionisanje odgovornog i otvorenog demokratskog društva koje se zasniva na vladavini prava“, rekao je predsednik Milojević i dodao da transparentnost rada sudova, doprinosi povećanju poverenja javnosti u sudove.

„Naša obaveza je da pravovremeno informišemo javnost o našem radu i učinimo informacije dostupnim svim građanima pod jednakim uslovima, bez drugih do zakonskih ograničenja“, zaključio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Dobitnike priznanja izabrala je Komisija koju čine predsednici novinarskih udruženja UNS-a i NUNS-a, predstavnik akademske javnosti i predstavnik Koalicije NVO za slobodu pristupa informacijama.

Na skupu su predstavljeni publikacija „Slobodan pristup informacijama – Stavovi i mišljenja Poverenika“ i Platforma za izradu informatora o radu organa javne vlasti.

Skup posvećen obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna, organizovali su Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Misija OEBS-a u Srbiji, Koalicija za slobodu pristupa informacijama, novinarska udruženja UNS i NUNS.