Vrhovni kasacioni sud primljen u članstvo Udruženja Državnih saveta i Vrhovnih upravnih sudova EU, u svojstvu posmatrača

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije primljen je u članstvo Udruženja Državnih saveta i Vrhovnih upravnih sudova Evropske Unije (ACA-Europe), u svojstvu posmatrača, odlukom Generalne skupštine, koja je održana 19. maja 2015. godine u Brnu, Republika Češka.

Udruženje Državnih saveta i Vrhovnih upravnih sudova Evropske Unije (ACA-Europe), pruža mogućnost državama, koje su dobile status kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji i koje imaju za cilj pridruživanje Evropskoj Uniji, da budu primljene u članstvo u svojstvu posmatrača, poštujući nezavisnost svakog člana Udruženja.

Predsednik Upravnog suda, sudija Jelena Ivanović, se tom prilikom u ime predsednika Vrhovnog kasacionog suda, zahvalila na prijemu Vrhovnog kasacionog suda, kao najvišeg nosioca pravosudne vlasti u Republici Srbiji, u Udruženje Državnih saveta i Vrhovnih upravnih sudova Evropske Unije, i istakla da prijem značajno doprinosi afirmaciji upravnog sudstva u Republici Srbiji, kome predstoje značajne reforme u skladu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.