Vrhovni kasacioni sud proslavio jubilej - 170 godina od osnivanja najvišeg suda

Vrhovni kasacioni sud proslavio je jubilej - 170 godina od osnivanja najvišeg suda, 9. oktobra 2016. godine na Godišnjem  savetovanju  sudija „Sudijski dani - 2016“ u Vrnjačkoj Banji.

Jubilej je obeležen na svečanom koktelu, promocijom publikacije o Vrhovnom kasacionom sudu i svečanog izdanja kopije Odluke o osnivanju Vrhovnog suda iz 1846. godine.

Predstavljajući publikaciju pod nazivom „Vrhovni kasacioni sud – 170 godina od osnivanja“, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da publikacija informiše čitaoce sa istorijatom nastanka sudova i razvojem sudske vlasti u Srbiji, sa sudskom vlašću danas i uređenjem i radom Vrhovnog kasacionog suda.

Vrhovni sud osnovan je ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića, 9. septembra 1846. godine (22. septembra po novom kalendaru) kao najviši sud u Kneževini Srbiji - Sud konačnog, trećeg i poslednjeg stepena.