za područje Višeg suda u Zaječaru

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs