Završna konferencija projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“

Završna konferencija projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ održana je 4. marta 2022. godine u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ finansira Ambasada SAD u Srbiji u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava a realizuje se od strane članova Foruma sudija Srbije uz podršku Pravosudne akademije.