Zoran Tatalović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Zoran Tatalović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Zoran Tatalović, od oca Maneta, rođen je 1953. godine u Zadru, u Hrvatskoj. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1977. godine a pravosudni ispit položio 1977. godine.

U Okružnom Privrednom sudu u Beogradu bio je sudijski pripravnik od januara 1978. godine do maja 1977. godine, a zatim sudijski pomoćnik u istom sudu. Na funkciji sudije Drugog opštinskog suda u Beogradu je od maja 1984. godine do maja 1994. godine a sudije Okružnog suda u Beogradu od maja 1994. godine do marta 2005. godine. U periodu od maja 2003. godine do oktobra 2005. godine sudija u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabran je u martu 2005. godine. Na toj dužnosti ostao je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 11. decembra 2012. godine.

Sudija je u krivičnoj materiji.