АНАЛИЗА ТЕКСТА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ТЕКСТА НАЦРТА УСТАВНОГ ЗАКОНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АМАНДМАНА I – XXX НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈИ ЈЕ УТВРДИО ОДБОР ЗА УСТАВНА ПИТАЊА И ЗАКОНОДАВСТВО НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Врховни касациони суд је, на Општој седници одржаној 20. и 28. септембра 2021. године, анализирао текст Акта о промени Устава Републике Србије и текст Нацрта уставног закона за спровођење амандмана I – XXX на Устав Републике Србије које је, на 56. седници одржаној 06. септембра 2021. године, утврдио Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине.