Бата Цветковић

Бата Цветковић

Бата Цветковић, од оца Бранка, рођен је 1957. године у Владичином Хану. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу 1980. године а правосудни испит положио 1982. године.

Заменик Општинског јавног тужиоца у Владичином Хану био је од августа 1983. године до фебруара 1985. године. На функцији судије Општинског суда у Владичином Хану био је од марта 1985. до маја 1998. године, а судије Окружног суда у Врању, од јуна 1998. до краја августа 2004. године. За судију Врховног суда Србије изабран је у септембру 2004. године. На тој дужности остао је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године.

Од 01. јануара 2010. године до септембра 2010. године био је в.ф. председника Апелационог суда у Нишу.

Судија је у кривичној материји и председник Кривичног одељења Врховног касационог суда.

Објавио је низ стручних радова из области кривичног права за Билтен Врховног суда Србије и Врховног касационог суда.