Биљана Драгојевић, судија Врховног касационог суда

Биљана Драгојевић, судија Врховног касационог суда

Биљана Драгојевић, од оца Душана, рођена је 1952. године, у Београду. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1975. године а правосудни испит положила 1979. године.

У Народној банци Југославије била је приправник од септембра 1976. године до јануара 1978. године. У Првом општинском суду у Београду била је судијски приправник од јануара 1978. године до новембра 1979. године, а затим стручни сарадник у Окружном суду у Београду новембра 1979. године до јануара 1984. године. На функцији судије Петог општинског суда у Београду била је од јануара 1984. године до јула 1994. године, а судије Окружног суда у Београду од августа 1994. године до марта 2005. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је у марту 2005. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. септембра 2012. године.

Судија је у грађанској материји.