Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда

Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда

Божидар Вујичић, од оца Љубише, рођен је 1954. године у Губеревцима (Лучани). Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1977. године а правосудни испит положио 1979. године.

У Органу управе СО Врњачка Бања, од октобра 1977. године до краја децембра 1984. године, обављао је прво приправничку праксу, затим радио на имовинско-правним пословима и био и секретар СО Врњачка Бања. Председник и судија Општинског суда у Врњачкој Бањи био је од јануара 1985. године до септембра 2001. године а судија Општинског суда у Врњачкој Бањи од септембра 2001. године до августа 2004. године. Судија Окружног суда у Краљеву био је од септембра 2004. године до децембра 2009. године, до почетка рада нових судова.

01. јануара 2010. године изабран је за судију Апелационог суда у Крагујевцу.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.

Судија је у грађанској материји.

Објавио је низ стручних радова у часопису Избор судске праксе, као и у билтенима судске праксе Окружног суда у Краљеву, Апелационог суда у Крагујевцу и Врховног касационог суда.