Вести

Заменик председника Врховног касационог суда, судија Снежана Андрејевић, председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року, судија Љубица Милутиновић и председник Грађанског одељења, судија Предраг Трифуновић састали су се са представницима делегације Међународне уније нотара, 17.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, састао се 3. новембра 2015. године у Вашингтону, са председником Врховног суда Сједињених Америчких Држава Johnom G. Robertsom, у оквиру студијске посете САД, на тему „Примери најбољих пракси у поступању судова“.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и заменик председника суда судија Јанко Лазаревић, бораве од 31. октобра до 7. новембра 2015. године у студијској посети Сједињеним Америчким Државама.

Председник Кривичног одељења Врховног касационог суда, судија Бата Цветковић и судија Врховног касационог суда Веско Крстајић, учествовали су од 28. до 30. октобра 2015. године, на прослави Дана црногорског судства у Подгорици.

Делегација Врховног народног суда НР Кине, боравила је у посети Врховном касационом суду, од 27. до 30. октобра 2015. године.

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 14. до 17. октобра 2015. године у Врњачкој Бањи.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествује на конференцији „Актуелна питања унапређења кривичног поступка-искуства Узбекистана и инострана пракса“, која се одржава 15. и 16. септембра 2015. године у граду Самарканд у Узбекистану.

Генерални директор за људска права и владавину права Савета Европе, Phillipe Boillat, упутио је писмо, председнику Врховног касационог суда Драгомиру Милојевићу.

Судије из Републике Србије, боравиле су од 20. до 21. јула 2015. године, у студијској посети Правосудној академији Републике Јерменије.

„Мноштво међусобно неусклађених прописа и неодређених норми које захтевају тумачење пре примене, узрокују неуједначену судску праксу и правну несигурност“, рекао је председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, на конференцији „Уједначавање судске праксе-однос правне сигурности и судијс

Pages