Годишње саветовање судија Србије, Врњачка Бања, 06-09.октобра 2013.године

Годишње саветовање судија Србије одржаће се у Врњачкој Бањи у термину од 06. до 09. октобра 2013. године. Тиме највиши суд у Републици Србији наставља традицију организовања и одржавања стручног правног скупа, који ће и ове године окупити велики број судија из земље и региона, професоре правних факултета, представнике адвокатских комора и еминентне правне стручњаке.

Теме Саветовања су: „Правосуђе данас“,  „Закони и њихова примена“ и „Актуелна спорна правна питања у судској пракси“ .

Организациони одбор Саветовања израдио је Програм рада Саветовања.