Годишње саветовање судија “Судијски дани - 2016“

Годишње саветовање судија Републике Србије - “Судијски дани - 2016“, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 9. до 12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи.

Теме саветовања биле су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.

Након поздравних речи и отварања Саветовања, председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић, обратио се присутнима уводним излагањем са освртом на актуелна питања која су пред правосуђем Србије.

„Теме Саветовања су пажљиво одабране, са намером да закључци са сесија допринесу бољем разумевању нових законских решења или нових института како би се обезбедила једнака примена права и правна сигурност, те да се поступање судова усклади са опште прихваћеним стандардима који важе за правичан и фер поступак “, рекао је председник Врховног касационог суда.

Говорећи о уједначавању судске праксе, председник Милојевић је истакао да „уједначавање судске праксе треба уградити у процесну процедуру као посебан правни основ за изјављивање ванредног правног средства Врховном касационом суду увек кад постоје контрадикторне судске одлуке у истим чињеничним и правним ситуацијама, а такође у Закону о уређењу судова уградити механизме за уједначавање судске праксе између виших судова по сличном принципу као и за апелационе судове“.

Говорећи о независности судија председник Врховног касационог суда, је нагласио да питање независности судија није само правно питање, већ и питање опште културе једне заједнице. „Независност судије, као неминовни атрибут његове функције представља органски део правне државе. То је држава која је у свом демократском правном систему обезбедила владавину начела легалитета, легитимитета и друштвене толеранције“, закључио је председник Милојевић.

На свечаном отварању Саветовања говорили су министар правде Нела Кубуровић; председница Уставног суда Весна Илић-Прелић; амбасадор Michael Davenport; шеф делегације Европске уније у Србији, амбасадор Tim Cartwright, шеф Канцеларије Савета Европе; шеф одељења за владавину права и људска права Мисије ОЕБС-а у Србији Arthur Grahan; председница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица; председник Врховног суда Хрватске Бранко Хрватин; председница Врховног суда Републике Српске Весна Антонић; судија Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине Зорица Гогала; судија Врховног суда Републике Македоније Стојанче Рибарев и председник општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић.

Судије су на Саветовању представиле реферате у кривичној, грађанској, управној и прекршајној секцији, учествовале на округлим столовима: „О одузимању имовине проистекле из кривичног дела“; „О судској заштити узбуњивача“; „Тероризам – кривична дела у нашем законодавству“; „Може ли правда бити ефикасна: искуства из САД“; „О спорним питањима новог ЗИО“; „О спорним питањима примене права у грађанској материји“; „О трајању поступка, заштити права на суђење у разумном року и алтернативном решавању спорова“; „О малолетницима“; „О привредном праву“; „Суд и арбитража“ и „О јавном реду и миру“.

Судије су на Саветовању присуствовале предавањима и презентацијама правних експерата Савета Европе, Пројекта за правосудну реформу и одговорну власт USAID – JRGA, Мисије ОЕБС-а, Светске банке, Пројекта Мултидонаторски поверенички фонд (MDTF), Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“, који финансира Европска унија.  

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић одржао је састанак са председницима свих судова опште и посебне надлежности.

На Годишњем  саветовању  судија „Судијски дани - 2016“ у Врњачкој Бањи, 9. октобра 2016. године, Врховни касациони суд прославио је јубилеј - 170 година од оснивања највишег суда. Јубилеј је обележен на свечаном коктелу, промоцијом публикације о Врховном касационом суду и свечаног издања копије Одлуке о оснивању Врховног суда из 1846. године.

Први пут у Републици Србији, Врховни касациони суд доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 11. октобра 2016. године на Годишњем саветовању судија. Награде су додељене у две категорије првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године и првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године. Признања су додељена за допринос унупрађењу ефикасности и квалитету судског система.

Годишњем саветовању судија Републике Србије су присуствовали представници највиших судских инстанци из Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Хрватске и Македоније, представници државних органа и институција, декани и професори правних факултета, представници међународних организација, невладиних организација, струковних удружења и еминентни правни стручњаци.

Организацију Саветовања су помогли Америчка агенција за међународни развој - Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA), Мисија ОЕБС-а у Србији, Светска банка кроз пројекат Мултидонаторски поверенички фонд (MDTF), Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ и Канцеларија Савета Европе.