Годишње саветовање судија „Судијски дани - 2015“

Врховни касациони суд организује Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани  - 2015“, од 14. до 17. октобра 2015. године у Врњачкој Бањи.

Теме Саветовања су: „Правосуђе данас“,  „Закони и њихова примена“ и „Актуелна спорна правна питања у судској пракси“.