Годишње саветовање јавних извршитеља

Шесто Годишње саветовање јавних извршитеља одржава се 10. и 11. септембра 2021. године у Новом Саду, у организацији Коморе јавних извршитеља. Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић обратила се у уводном делу Саветовања.