Гордана Џакула, судија Врховног касационог суда

Гордана Џакула, судија Врховног касационог суда

Гордана Џакула, рођена је 4. јуна 1956. године у Пакрацу, Република Хрватска. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 5. јуна 1980. године. Правосудни испит је положила 31. маја 1983. године.

Радни однос је засновала 6. октобра 1980. године у Другој економској школи у Београду, где је до 11. септембра 1981. године обављала послове професора. Од 3. децембра 1981. године до 30. јуна 1984. године била је судијски приправник у Петом општинском суду у Београду, а од 1. јула 1984. године до 31. јула 1989. године стручни сарадник у Грађанском одељењу Окружног суда у Београду.

За судију Четвртог општинског суда у Београду изабрана је 1. августа 1989. године, на којој дужности се налазила до 31. маја 1998. године, када је изабрана за судију Окружног суда у Београду. Судијску дужност у Окружном суду у Београду обављала је од 1. јуна 1998. године до 31. августа 2004. године, у ком суду је обављала судијску дужност у Управном одељењу. За судију Врховног суда Србије изабрана је 1. септембра 2004. године. Поступала је у Управном одељењу.

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабрана је на сталну судијску функцију у Управни суд, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године, од када је и председник судског већа. Од 4. децембра 2013. године до 30. јула 2018. године била је заменик председника Одељења судске праксе Управног суда, а од 31. јула 2018. године је председник Одељења судске праксе.

Решењем Високог савета судства од 26. новембра 2018. године је упућена на рад у Врховни касациони суд, почев од 1. децембра 2018. године, где је судијску функцију обављала у Грађанском одељењу и то у специјализованом већу за управну материју.

Члан је Испитног одбора пред којим се полаже правосудни испит и то за предмет Управно право.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 5. јуна 2019. године.

Судија је у грађанској материји.