Два саопштења са Опште седнице Врховног касационог суда

Два саопштења са Опште седнице Врховног касационог суда од 23.01.2014. године.

С А О П Ш Т Е Њ Е
ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 
 

Општа седница Врховног касационог суда обавештава грађане да се одредбе Закона о уређењу судова које омогућавају странкама у судском поступку да непосредно вишем суду поднесу захтев за заштиту права на суђење у разумном року примењују од 21. 05. 2014. године, тако да се од наведеног датума могу обраћати судовима за заштиту наведеног права, а пре тога Уставном суду.

Врховни касациони суд  Председавајући Опште седнице председник суда

У Београду, 23.01.2014. године

Драгомир Милојевић


С А О П Ш Т Е Њ Е
ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Општа седница Врховног касационог суда на седници одржаној дана 23. 01. 2014. године једногласно је дала мишљење Високом савету судства да судија Врховног касационог суда Новица Пековић, који врши функцију председника Апелационог суда у Новом Саду, испуњава све услове да буде биран за председника Апелационог суда у Новом Саду.

Врховни касациони суд 
Председавајући Опште седнице
председник суда

У Београду, 23.01.2014. године

Драгомир Милојевић