Додељене награде и признања судовима

Врховни касациони суд, доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 10. октобра 2019. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Награде су додељене у две категорије ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'' и ''Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године''.

I

У категорији ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'':

 1. Прва награда додељена је Привредном суду у Београду 
 2. Друга награда додељена је Основном суду у Крушевцу
 3. Трећа награде додељена је Вишем суду у Београду.

II

У категорији ''Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године'':

 1. Прва награда додељена је Привредном суду у Лесковцу
 2. Друга награда додељена је Привредном суду у Нишу
 3. Трећа награда додељена је Вишем суду у Ваљеву.

III

Признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система додељена су:

 1. Вишем суду у Новом Пазару - за већи број решених предмета
 2. Вишем суду у Пироту - за решавање старих предмета
 3. Вишем суду у Прокупљу - за већи број решених предмета
 4. Основном суду у Крушевцу - за резултате у обе категорије
 5. Основном суду у Ужицу - за резултате у обе категорије 
 6. Основном суду у Лозници - за резултате у обе категорије
 7. Основном суду у Аранђеловцу - за решавање старих предмета
 8. Основном суду у Деспотовцу - за већи број решених предмета
 9. Основном суду у Врању - за решавање старих предмета
 10. Привредном суду у Београду - за резултате у обе категорије 
 11. Привредном суду у Нишу - за резултате у обе категорије 
 12. Привредном суду у Чачку - за резултате у обе категорије 
 13. Привредном суду у Крагујевцу - за резултате у обе категорије. 

Специјална признања додељена су:

 1. Вишем суду у Суботици - за дугогодишње залагање за смањење броја старих предмета
 2. Прекршајном суду у Београду - за већи број решених предмета и решених старих предмета
 3. Основном суду у Новом Саду - за смањење броја извршних предмета
 4. Основном суду у Сјеници - за већи број решених предмета
 5. Основном суду у Књажевцу - за решавање старих предмета.

IV

Признања за иновације које су допринеле побољшању рада суда додељена су:

 1. Првом основном суду у Београду - за унапређење унутрашње организације рада, пословање, планирање и контролу
 2. Основном суду у Крушевцу - за праћење рада и активности судских извршитеља
 3. Вишем суду у Београду - за вођење електронске базе података о привремено и трајно одузетој имовини за потребе посебних одељења.

Награде и признања председницима судова уручио је в.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

„Циљ доделе награда и признања судовима, јесте подстицај за све судове да буду ефикаснији, иновативнији и креативнији“, рекао је в.ф. председника Врховног касационог суда и додао да награђивање судова подстиче остваривање најбољих резултата у раду.

Вишедонаторски поверенички фонд (МДТФ), којим управља Светска банка, је омогућио средства за набавку конкретних добара за сваки  награђени  суд, израду плакета  и  признања  и  свечаност  доделе награда  и признања судовима.