Документи у фокусу

Избор докумената у фокусу учињен је према очекиваном интересовању корисника сајта Суда. Презентовани су документи од националног (државног) интереса и најбитнији документи који се односе искључиво на рад судства или Суда, а везани су за јавност и транспарентност рада суда.