Допуна конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке бр.3/2013