Драган Аћимовић, судија Врховног касационог суда

Драган Аћимовић, судија Врховног касационог суда

Рођен је 1957. године у Сремској Митровици. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1981. године, а  правосудни испит положио 1982. године.

Од 1983. године до 1984. године био је заменик Општинског јавног тужиоца у Сремској Митровици. Од 1985. године био је судија Општинског суда у Сремској Митровици до 1994. године, када је изабран за судију Окружног суда у Сремској Митровици. Од 2002. до 2003. године био је Окружни јавни тужилац у Сремској Митровици. Од 2003. до 2010. године био је судија Врховног суда Србије. Од почетка 2010. године био је судија Апелационог суда у Новом Саду.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године.

Судија је у кривичној материји.