за подручје Вишег суда у Ужицу

Надлежност: 

Посебни

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs