Изван суђења

НАДЛЕЖНОСТ ИЗВАН СУЂЕЊА 

Надлежност Врховног суда изван суђења:

  • да обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима, 
  • да разматра примену закона и других прописа и рад судова, 
  • именује судије Уставног суда, 
  • даје мишљење о кандидату за председника Врховног суда и
  • врши друге надлежности одређене законом.

Једна од најзначајнијих активности Врховног суда изван суђења је у уједначавању судске праксе међу судовима у Републици Србији.