Измене конкурсне документације - сервисирање и отклањање кварова система вентилације и климатизације