Изјава председника Врховног касационог суда Драгомира Милојевића-објављена у листу "Вечерње новости"