Интервју председника Врховног касационог суда Драгомира Милојевића - објављен у листу “Политика”

Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда: Самосталан судија у Србији је храбар судија