Интервју председнице Врховног касационог суда Јасмине Васовић - објављен у листу "Политика"